Jos Frenken 1937 -

psycholoog - seksuoloog / psychologist - sexologist


Emeritus Hoogleraar LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) (Bijzondere Leerstoel Seksuologie binnen de afdeling Gynaecologie) 1980-2002

(was) Senior Onderzoeker NISSO (Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek) te Utrecht


kranten artikel

Mijn inspiratie (uit: Leidse Professoren; een uitgave van de Universiteit Leiden (2001)):
“Steeds ben ik in mijn werk geïnspireerd door de Zeitgeist: wat is er in deze periode aan de hand met de seksualiteit? In de zeventiger jaren heb ik veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van seksuele problemen en de kwaliteit van de hulpverlening hierbij in ons land. In die periode heb ik samen met anderen de ‘nieuwe seksuele therapie’ ontwikkeld en heel wat echtparen kunnen helpen. In de tachtiger jaren heb ik onderzoek gedaan naar wat toen naar boven kwam: incest, pedofilie, kinderpornografie. Op verzoek van de Minister van WVC heb ik de kwaliteit van de hulpverlening geëvalueerd die aan slachtoffers wordt geboden. In de negentiger jaren heb ik een therapiemodel ontwikkeld op het LUMC voor de behandeling van plegers van seksueel geweld gericht op recidivepreventie. Ook het komende decennium zal wel weer nieuwe thema’s brengen: “la sexualité, cette immense affaire” (Sartre).”1987 - 2015
Redactieraad Tijdschrift voor Seksuologie
1985 - 2011
Getuige-deskundige strafzaken
1988 - 2009
Docent cursus “Horen en Toetsen van Getuigen” en docent cursus Zedelijkheidswetgeving, SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging) Zutphen
1994 - 2002
Docent cursus Zedenzaken, Rechercheschool Zutphen
1990 - 1998
Voorzitter (en oprichter) Vereniging voor Forensische Seksuologie (VFS)

Promotie in de Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht: Afkeer van seksualiteit. Sociaal-seksuologisch onderzoek onder 600 gehuwden (1976). Promotores: Prof. dr. J.M. Rabbie en dr. W.T.A.M. EveraerdPromovendi:
V. Kouratovsky: Voorwaardelijk behandeld. Evaluatie van het project incestdaderbehandeling Rotterdam (2004).
D.J. van Beek: De delictscenarioprocedure bij seksueel agressieve delinquenten. Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de delictscenarioprocedure in de behandeling van seksueel agressieve delinquenten in de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek (1999).


1989: Van Emde Boas - Van Ussel Prijs (van de NVVS - Nederlandse Vereniging voor Seksuologie)


BIBLIOGRAFIE:


I. BOEKEN EN GEREDIGEERDE BUNDELS


Seksueel misbruik van kinderen: Aard, omvang, signalen, aanpak. Brochure in het kader van het Nationaal Actieplan Seksueel Misbruik van Kinderen / J. Frenken. - Den-Haag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid, 2001.

North American and European Approaches to Sexual Offenders: Converging Trends - part 2 / W.L. Marshall, J. Frenken (guest eds.). - Special Issue of Journal of Interpersonal Violence 14 (1999) 4 (p. 347-451).

North American and European Approaches to Sexual Offenders: Converging Trends - part 1 / W.L. Marshall, J. Frenken (guest eds.). - Special Issue of Journal of Interpersonal Violence 14 (1999) 3 (p. 219-343).

Terugvechten: verzet van vrouwen tegen verkrachting. Een onderzoek onder 370 slachtoffers / J. Frenken, D. Ruitenberg, S. Rombouts. - Delft: Eburon, 1995 (NISSO Studies Nieuwe Reeks; 17).

Facetten van seksualiteit: een inleiding tot de seksuologie / K. Slob, J. Frenken, M. Moors-Mommers (red.). - 4e geh. herz. dr. - Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1994.

Behandeling van incestplegers: een model voor behandeling in justitieel kader / J. Frenken, B. van Stolk. - Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum, 1990.

kranten artikel
(Volkskrant 26-01-1991)


Incest: vragen en antwoorden / M. van Soest, J. Frenken, M. Krips, C. van Lichtenburcht. - ’s-Gravenhage: SDU uitgeverij, 1989.

Huisartsen helpen bij seksuele moeilijkheden: onderzoek naar belemmeringen in de hulpverlening / J. Frenken, K. Rodenburg, B. van Stolk. - Deventer: Van Loghum Slaterus, 1988 (Relatie en Seksualiteit).

Handboek seksuele hulpverlening / M. Moors-Mommers, W. Bezemer, J. Frenken, W. de Regt, G.T. Roelofs, W. Vandereycken (red.). - Deventer: Van Loghum Slaterus, 1988, 3 delen.

Hulpverleners en incestslachtoffers: onderzoek naar belemmeringen in de hulpverlening / J. Frenken, B. van Stolk. - Deventer: Van Loghum Slaterus, 1987.

Seksuologie: ontwikkelingen in de seksuologische praktijk: 30 en 31 oktober 1986 / P. Cohen-Kettenis, J.G. van Dijk, E. van der Does, W.T.A.M. Everaerd, J. Frenken, J.A. Schraag, A.K. Slob, J.J. van der Werff ten Bosch; Boerhaave Commissie voor Postacademisch Onderwijs in de Geneeskunde. - Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, 1986 - viii, 310 p., ill. - (Boerhaave cursus).

Strafbare seksualiteit: opvattingen en aanpak van politie, justitie en hulpverlening / J. Frenken, J. Doomen (red.). - Deventer: Van Loghum Slaterus, 1984 (Recht en Welzijn; 18).

Samen-leven in onzekerheid: de invloed van enkele sociale ontwikkelingen op intieme relaties / E. Ketting, J. de Jong-Gierveld, I. Weeda, J. Frenken, P. Schnabel. - Zeist: NISSO, 1984 (NISSO studies).

Incest: feiten, achtergronden en hulpverlening: een symposium / J. Frenken, C. van Lichtenburcht. - Zeist etc.: NISSO etc., 1984 (NISSO studies).

Onvrede in relaties: een onderzoek onder 650 gehuwden / B. Klem, J. Frenken, P. Vennix. - Zeist: Nisso, 1983 (NISSO studies).

Gemengde gevoelens: seksualiteitsbeleving in de huwelijksrelatie / J. Frenken, R.C. Kwant. - Deventer: Van Loghum Slaterus, 1981 (Leven en Welzijn).

Seksuologie: een interdisciplinaire benadering / J. Frenken (red.) - Deventer: Van Loghum Slaterus, 1980.

SES: Sexuality Experience Scales. Manual / J. Frenken, P. Vennix. - New York: Swets International Test Services, 1979.

SBS: Seksualiteitsbelevingsschalen. Handleiding / J. Frenken, P. Vennix. - Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1978.

Afkeer van seksualiteit. Sociaal seksuologisch onderzoek onder 600 gehuwden / J. Frenken. - Deventer: Van Loghum Slaterus, 1976 (Psychologische monografieën).

Sexualiteitsbeleving en huwelijksrelatie: een onderzoek onder 250 gehuwden. Technisch rapport no. 3 van het project “De constructie van Sexualiteitsbelevingsschalen” / J. Frenken. - Zeist, NISSO, 1975.II. TIJDSCHRIFTARTIKELEN EN HOOFDSTUKKEN


Plegers van seksueel geweld / J. Frenken, D. van Beek, D. De Doncker. In: Seksuologie / L. Gijs et. al. (red.) - Houten, Bohn, Stafleu Van Loghum (2004), p. 481-504.

Strafbare seksualiteit en seksueel deviant gedrag: definities en prevalenties / J. Frenken. In: Tijdschrift Klinische Psychologie: Themanummer Plegers van seksueel geweld: diagnostiek en behandeling. (2002) - nr. 1 / 2, p. 6-12.

Seksuele misdrijven en seksuele delinquenten / J. Frenken. In: Het Recht van Binnen: Psychologie van het Recht / P.J. van Koppen et al. (red.) - Deventer: Kluwer, 2002, p. 139-176.

Strafbare seksualiteit en seksueel deviant gedrag: definities en prevalenties / J. Frenken. In: Tijdschrift voor Seksuologie 26 (2002) 1, p. 4-8.

Kognitive Verhaltenstherapie bei Inzest-Tätern - ein Fünf-Phasen-Modell / J. Frenken. In: Psychische Störungen bei Sexualdelinquenten / J. Hoyer, H. Kunst. (Hrsg.) - Lengerich: Pabst Science Publishers, 2001, p. 133-152.

Ontuchtplegers: Delictkenmerken, etiologie en behandeling / J. Frenken. In: Forensische Psychiatrie anno 2000: Actuele ontwikkelingen in breed perspectief / T. Oei (red.) - Deventer: Gouda Quint, 2000, p. 239-258.

Seksuologische aspecten / J. Frenken. In: Inleiding gerontologie en geriatrie / F. Eulderink et al. (red.) - Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999, p. 42-43, 199-201.

Sexual Offender Research and Treatment in the Netherlands / J. Frenken, L. Gijs, D. van Beek. In: North American and European Approaches to Sexual Offenders: Converging Trends - part 2 / W.L. Marshall, J. Frenken (guest eds.) (special issue Journal of Interpersonal Violence 14 (1999) 4, p. 347-371.

Behandeling van seksuele delinquenten in Europa / J. Frenken. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 54 (1999) 10, p. 1011- 1025.

Omvang en verscheidenheid van kinderpornografie in Nederland / J. Frenken. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 54 (1999) 3, p. 215-228.

Sexual Offender Treatment in Europe: An Impression of Cross-Cultural Differences / J. Frenken. In: Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment 11 (1999) 1, p. 87-93.

Behandlung von Sexualtätern in Europa: Impressionen aus einem internationalen Vergleich / J. Frenken. In: Recht & Psychiatrie 16 (1998) 4, p. 194-197.

Forensische seksuologie / J. Frenken, D. van Beek. In: Leerboek seksuologie / A.K. Slob et al. (red.) - Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum, 1998, p. 396-413.

Seksuele Misdrijven en Seksuele Delinquenten / J. Frenken. In: Het Hart van de Zaak: Psychologie van het Recht / P.J. Koppen et al. (red.) - Deventer: Gouda Quint, 1997, p. 177-219.

Plegers van seksueel misbruik van kinderen: Verscheidenheid, achtergronden en behandeling / J. Frenken. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 52 (1997) 11, p. 1094-1108.

Seksuele stoornissen / J. Frenken, J. van Lankveld, E. van de Loo. In: Handboek Psychopathologie, deel 3 / W. Vendereycken et al. (red.) - Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum, 1996, p. 181- 216.

Seksuele delinquenten in Nederland. Incidentie, kenmerken en behandeling van de plegers / J. Frenken, L. Gijs, D. van Beek. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 51 (1996) 4, p. 372-389.

De verkrachter bestaat niet: de stand van zaken in de literatuur / J. Frenken. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 50 (1995) 9, p. 944-957.

Dadertherapie: opgelegde behandeling / J. Frenken. In: Seksueel misbruik en hoe verder?: een handleiding bij een vermoeden van seksueel misbruik van kinderen / W.J. van IJperen (red.) - 2e dr. - Oud Beijerland: PediaBoek, 1995, p. 118-124.

Geen poppen, wel tekeningen bij incest-onderzoek. Gespreksstimulerend hulpmiddel in emotioneel beladen zaak / J. Frenken. In: Algemeen Politieblad 2 (1994), p. 14-15.

Daders van seksueel geweld: behandelen of straffen / J. Frenken, R. Haveman, J. Staffeleu, B. van Stolk. In: Forensische psychologie: rapportage en behandeling in het straf(proces)recht / F. Koenraadt et al. (red.) - Arnhem: Gouda Quint, 1994, p. 149-170.

Sex Offending in the Netherlands: Incidence, Characteristics and Treatment of the Offender / J. Frenken, L. Gijs, D. van Beek. In: Sex Offending in Europe / J. Gunn, D. Grubin (eds), Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 31 p.

Verzet tegen verkrachting / J. Frenken. In: Tijdschrift voor Seksuologie 18 (1994) 2, p. 102-107.

Treatment of incest perpetrators: a five-phase model / J. Frenken. In: Child Abuse & Neglect: The International Journal 18 (1994) 4, p. 357-365.

Ritueel seksueel misbruik: verslag van een symposium tijdens de “Annual Meeting” van de “International Academy of Sex Research” van 27 juni tot 1 juli 1993 te Pacific Grove (Californië, Verenigde Staten) / J. Frenken. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 49 (1994) 5, p. 568-571.

Het horen van kinderen in zedenzaken; een twintigtal suggesties / J. Frenken. In: Algemeen Politieblad 18 (1994) p. 20-21.

Een typologie van huisartsen met betrekking tot seksuele hulpverlening / J. Frenken. In: Tijdschrift voor Seksuologie 17 (1993) 3, p. 218-227.

Justitieel opgelegde behandeling van incestplegers / J. Frenken. In: Psychisch gestoorde gedetineerden: opneming, behandeling en rapportage / Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap (red.), Nieuwe reeks; dl. 5 - Arnhem: Gouda Quint, 1991, p. 71-78.

Sexual Offender Research and Treatment in the Netherlands. / J. Frenken, L. Gijs, D. van Beek. In: Journal of Interpersonal Violence 14 (1991) 4, p. 347-371.

Incest Victims: Inadequate Help by Professionals / J. Frenken, B. van Stolk. In: Child Abuse & Neglect: The International Journal 14 (1990) 2, p. 253-263.

Incest Victims and the Helping Professionals / J. Frenken, B. van Stolk. In: Human sexuality and family health sciences / A. Vansteenwegen et al. (red.) - Louvain: Peeters Press, 1990, p. 125-136.

Helpseeking incest victims compared / J. Frenken, B. van Stolk. In: Human sexuality and family health sciences / A. Vansteenwegen et al. (red.) - Louvain, Peeters Press, 1990, p. 137-149.

Psychotherapie met incestplegers / J. Frenken. In: Toepasselijke psychotherapie: nieuwe inzichten en praktijken / F. Schrameijer (red.) - Utrecht: NcGv (Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid), 1990, p. 33-42.

De behandeling van incestplegers / J. Frenken. In: Incest en hulpverlening: Preventie en voorlichting. Kinderbescherming/politie/justitie, Diagnostiek/hulpverlening, Wetenschappelijk onderzoek / H. Baartman et al. - Amersfoort etc.: Acco, 1990, p. 133-138.

Daders van seksueel geweld: straffen en behandelen: een onderzoek naar de meningen over en ervaringen met ambulante therapeutische behandeling in een justitieel kader van daders van seksueel geweld / R. Haveman, J. Staffeleu. M.m.v. J. Frenken en B. van Stolk - Houten / Antwerpen: Bohn/Stafleu/Van Loghum, 1990. - 166 p.

Opgelegde behandeling van incestplegers: een vijf-fasen model / J. Frenken. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 44 (1989) 7/8, p. 758-773.

Justitieel opgelegde behandeling van incestplegers / J. Frenken. In: Justitiële verkenningen 15 (1989) 9 (themanummer: Behandeling van seksuele delinquenten), p. 93-103.

Recente veranderingen in de culturele betekenis van seksualiteit / J. Frenken. In: Bijblijven: cumulatief geneeskundig nascholingssysteem 5 (1989) 4, p. 6-11.

Forum: De toekomst van de seksuologische hulpverlening / J. Frenken. In: Tijdschrift voor Seksuologie 12 (1988) 4, p. 240-249.

Hulpverlening aan incestslachtoffers: dilemma’s, belemmeringen en aanbevelingen / J. Frenken. In: Psychologen over seksualiteit: probleemgebieden en hulpverlening / I. Ponjaert-Kristoffersen et al. (red.) - Leuven/Amersfoort: Acco, 1988. p. 165-178.

‘Als kind met de kinderen’: een netwerk van incestueuze en pedoseksuele verhoudingen / B. van Stolk, J. Frenken. In: Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie 1987-1988 / C.A.L. Hoogduin et al. (red.) - Deventer: Van Loghum Slaterus, 1988, p. 193-228.

Frauen als Opfer eines Inzests / J. Frenken, B. van Stolk. In: Zeitschrift für Sexualforschung 1 (1988), p. 327-336.

Hulpverlening schiet tekort / J. Frenken. In: Tijdschrift Gezondheidsvoorlichting 5 (1988) 2, pg. 16.

De geloofwaardigheid van een incestslachtoffer. Een rapport voor de rechtbank / J. Frenken. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 43 (1988) 9, p. 968-979.

Sexual problems in gynaecological practice / J. Frenken, P. van Tol. In: Journal of psychosomatic Obstetrics & Gynaecology 6 (1987), p. 143-155.

De praktijk van de hulpverlening aan incestslachtoffers: dilemma’s, belemmeringen en aanbevelingen / J. Frenken. In: Vrouw en criminaliteit: vrouwen als plegers en slachtoffers van criminaliteit / G. Bruinsma et al. (red.) - Meppel : Boom, 1987 (themanummer van het Tijdschrift voor Criminologie 29 (1987) 2/3. p, 141-154.

Seksuele moeilijkheden in Nederland: een overzicht / J. Frenken. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 42 (1987) 1, p. 3-18.

Uit de praktijk: Ontucht met minderjarigen in een commune? / J. Frenken. In: Tijdschrift voor Seksuologie 11 (1987) 4, p. 169-173.

Inzest - Eine Netwerkstudie / J. Frenken, B. van Stolk. In: Recht und Psychiatrie, 5, (1987b), p. 6-13.

Seksuele problemen in de gynaecologenpraktijk / J. Frenken, P. van Tol. In: Medisch contact 42 (1987) 5, p. 150-154.

Incestslachtoffers en hulpverleners / J. Frenken, B. van Stolk. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 42 (1987) 11, p. 1203-1219.

‘Als kind met de kinderen’: een netwerk van incestueuze en pedoseksuele verhoudingen / B. van Stolk, J. Frenken. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 41 (1986) 7/8, p. 691-725.

Hulpverlening bij bijzondere seksuele voorkeuren en strafbaar seksueel gedrag: een inleiding / J. Frenken. In: Strafbare seksualiteit: opvattingen en aanpak van politie, justitie en hulpverlening / J. Frenken et al. (red.) - Deventer: Van Loghem Slaterus, 1984, p. 151-160.

Het vóórkomen van seksueel misbruik van kinderen als klacht in de huisartsenpraktijk / J. Frenken. In: Incest, feiten, achtergronden en hulpverlening / J. Frenken et al. (red.) - Zeist: NISSO, 1984, p. 175-180.

Seksuele criminaliteit: enkele feiten en achtergronden / J. Frenken In: Strafbare seksualiteit: opvattingen en aanpak van politie, justitie en hulpverlening / J. Frenken et al. (red.) - Deventer: Van Loghum Slaterus, 1984, p. 51-82.

Anders denken over ‘afwijkend’ seksueel gedrag / J. Frenken. In: Strafbare seksualiteit: opvattingen en aanpak van politie, justitie en hulpverlening / J. Frenken et al. (red.) - Deventer: Van Loghum Slaterus, 1984. p. 13-30.

De sociale context van seksueel misbruik van kinderen binnen het gezin / J. Frenken. In: Incest: feiten, achtergronden en hulpverlening / J. Frenken et al. (red.) - Zeist: NISSO, 1984, p. 5-16.

Afwezig seksueel verlangen: een functie van maatschappelijke machteloosheid / J. Frenken. In: Het seksuele begeren / M. Luijens et al. (eds.) - Amersfoort etc.: Acco, 1983, p. 111.

Huisarts en hulpverlening bij seksuele moeilijkheden: drie basisvoorwaarden nader belicht / J. Frenken. In: Bulletin Seksueel Overdraagbare Aandoeningen 3 (1982) nov., p. 3-5.


Sekstant 828


Liefde in soorten / J. Frenken. In: De problematische liefde / H. de Haan et al. (red.) - Amsterdam: Intermediair, 1979, p. 92-104.

Soms gaat alles mis / J. Frenken. In: Intermediair 15 (1979) 13, p. 1-9. - (serie: De problematische liefde; slot)

De objectieve evaluatie van het effect van seksuele therapie / J. Frenken, P. Vennix. In: Tijdschrift voor psychotherapie 5 (1979) 2, p. 94-101.

De objectieve evaluatie van het effect van seksuele therapie / J. Frenken, P. Vennix. In: Driemaandelijkse Mededelingen V.S.L.(Vereniging Seksuologen Leuven) (voorloper Tijdschrift voor Seksuologie) 3 (1978) 3, p. 1-11.

Afkeer van seksualiteit: sociaal-seksuologisch onderzoek onder 600 gehuwden / J. Frenken. In: Driemaandelijkse Mededelingen V.S.L.(Vereniging Seksuologen Leuven) (voorloper Tijdschrift voor Seksuologie) 3 (1978) 2, p. 11-16.

Gaat liefde altijd verloren?: een analyse van huwelijkstypen / J. Frenken. In: De liefde (ontleed) / R. Veenhoven (red.) - Rotterdam: Kooyker, 1978, p. 175-192.

Liefde en zelfwaardering / J. Frenken. In: De liefde (ontleed) / R. Veenhoven (red.) - Rotterdam: Kooyker, 1978, p. 107-128.

Liefde in soorten: over aard en verloop van relaties / J. Frenken. In: Intermediair 14 (1978) 19, p. 19-27.


CONGRESSEN / SYMPOSIA:


Sexual Offender Treatment - The State of the Art (up-date) / J. Frenken. Presentation at the 15th Conference & Practice Workshops NOTA (The National Organisation for the Treatment of Abusers): Harmful Sexual Behaviour: Innovative Practice Effective Management, Dublin (Ierland), 13-15 September 2005.

What is the State-of-the-Art in Sexual Offender Treatment in Europe; the result of a questionnaire study among 67 professionals in 22 countries (2004) / J. Frenken. Article presented at the 8th Conference of International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO): “Sex Offending is Everybody’s Business”, Athens (Griekenland), October 6-9, 2004. In: Forensische Psychiatrie und Psychotherapie Vol. 11, 2004, nr. 2 / O. Giotakos, R. Eher, F. Pfäfflin (Eds.).

Afscheidsrede: De behandeling van plegers van seksueel misbruik van kinderen / J. Frenken. Afscheidssymposium ‘Maatschappelijke Seksualiteit’, symposium ter gelegenheid van het emeritaat van Prof. dr. J. Frenken, sprekers: B. Trimbos, I. Vanwezenbeeck, S. Buitendijk, A. Hirsi Ali, B. Dittrich, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, 28 maart 2003.

The Cognitive Behavioural Treatment of Incest Perpetrators in Holland: A Five Phase Model / J. Frenken. Presentation at the two-day Conference: ‘Multi-Agency Interventions for Sexual & Violent Offenders’: University of Abertay, Dundee (Schotland), 5-6 June, 2003.

New European Trends in Sexual Offender Management: A Cross-Cultural Comparison of Western, Central and Eastern European Countries / J. Frenken. Paper presented at the 7th Conference of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO): Sexual Violence and Sexual Abuse: From Understanding to Protection and Prevention, Vienna (Oostenrijk), Sept. 11-14, 2002. In: Forensische Psychiatrie und Psychotherapie Vol. 9 (Supplement 2002) / R. Eher, F. Pfäfflin (Eds.).

The therapist’s style can be at odds with both the individual rights of the client and the community protection / J. Frenken. Paper presented at the WOLF (Working on Lessening Fear) Project of the European Commission in Brussels, Ministry of Justice, Dept. of Prison Administration, Rome (Italië), October 16, 2001.

Sexual Offender Treatment in Europe / J. Frenken. Article presented at the Séminaire Européen. STOP 3, Université de Liège/Ministère de la Justice/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Bruxelles (België), 29-30 October 1998.

Organisator ”Second International Expert Conference”, VFS (Vereniging Forensische Seksuologie) met de gastsprekers: W.L. Marshall (Canada), S. Hudson (V.S.), H. Eldridge (Engeland), Dr. Henri van der Hoeven Kliniek, Utrecht, 3-4 september 1998.

Daderbehandeling: een vijf-fasen model / J. Frenken Voordracht gehouden op het symposium Daderbehandeling van de Stichting Reclassering Dordrecht, RIAGG/RIBW, 18 maart 1997.

Sexual Abusers, their Profiles and the Treatment / J. Frenken. Presentation at the Seminar Assessment of Risk / Dangerous Behavior, University of Amsterdam, 11 September 1996.

Sex Offenders in the Netherlands: Issues, Research and Treatment / J. Frenken, L. Gijs, and D. van Beek. Presentatie op de “First International Expert Conference”, VFS (Vereniging Forensische Seksuologie), Dr. Henri van der Hoevenkliniek, Utrecht, 15-16 september 1995.

Hypnotherapie kan valse herinneringen aan ritueel seksueel misbruik van kinderen induceren / J. Frenken. Verslag van een symposium tijdens de “Annual Meeting” van de “International Academy of Sex Research (IASR)”, Pacific Grove (Californië, USA), 27 juni-1 juli 1993.

Member Scientific Committee: ‘Sex Matters’: 10th World Congress of Sexology, WAS (World Association for Sexology), NISSO (Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek), Amsterdam, 18-22 June 1991.

Incest, feiten, achtergronden en hulpverlening. Incest-symposium / J. Frenken, C. van Lichtenburcht (red.). NVVS-NISSO (Nederlandse Vereniging voor Seksuologie - Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek), Utrecht - Zeist, 1984.

Potency after urological surgery: a prospective study / J.L. Pisa-Minderman, A.K. Slob, J. Frenken, F.H. Schroeder. [Presentation at the] 1982 annual meeting [of the] American Urological Association, Kansas City (USA), 1982.

Sexuele problemen in de huisartsenpraktijk: vóórkomen en behandelwijze / J. Frenken. Lezing op het avondsymposium “Anticonceptie en Sexualiteit”, Organon Nederland BV, Haren, 27 oktober 1981.

The sexual dysfunctionality of sex-role differences: a report of two studies among 1179 men and women / J. Frenken. Paper presented at the 5th World Congress of Sexology, Jerusalem (Israël), June 21-26, 1981.

Women in a changing society / J. Frenken. Verslag van het 6e Internationale Congres voor “Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology”, Berlijn (Duitsland), 2-6 september 1980.

Sex role related differences between men and women in experiencing sexuality and in fusion versus dissociation of sex and affection / J. Frenken. Paper presented at the 4th World Congress of Sexology, Mexico City (Mexico) 16-21 December, 1979.


MEDIA:


11-01-2009: ZEMBLA, tv-progr. NPS/NOVA: PEDOSEKSUALITEIT GEEN BEZWAAR, afl. 2
J. Frenken, T. Gladubbes, H., J. Klerks, M. Meershoek, M. van Tankeren, P. van der Velden, M. van Westerlaak

26-05-2004: NETWERK, tv-progr. NCRV: KRITIEK OP TE LAKS VERLOFBELEID TBS’ERS
J. Frenken, L. Griffith, P. Tak

26-02-2004: RADIO 1 AVONDJOURNAAL NOS: o.a. STUDIOGESPREK OVER HET FENOMEEN INCEST BINNEN DE ALLOCHTONE GEMEENSCHAP
J. Frenken

28-08-2003: NETWERK, tv-progr. AVRO: PRATEN OVER INCEST TABOE IN MAROKKAANSE GEMEENSCHAP
S. Elhantali, J. Frenken

09-05-2003: DE OCHTENDEN, radio-progr. RADIO 1: INTERVIEW MET JOS FRENKEN OVER ZIJN AFSCHEID - ONLANGS - ALS HOOGLERAAR IN LEIDEN
J. Frenken

26-02-2003: NETWERK, tv-progr. EO/KRO/NCRV: TBS-BEHANDELING DADERS ZEDENMISDRIJVEN HEEFT WEINIG RESULTAAT
J. Frenken, P.J. van Koppen

17-05-2002: 2 VANDAAG, tv-progr. EO/TROS: MINDERJARIGE VERKRACHTERS NA VEROORDELING VAAK NIET BEHANDELD
J. Frenken, J. Hendriks

07-09-2001: NOVA, tv-progr. NPS/VARA: NIEUW ONDERZOEK TREKT HEERSENDE OPVATTINGEN OVER INCEST IN TWIJFEL
N. Draijer, J. Frenken, H. Israëls

24-01-2001: BAREND & WITTEMAN, tv. progr. VARA: WAT KINDERMISBRUIK MET NAME BIJ OUDERS TEWEEG BRENGT
J. Frenken, M. Schönfeld, J. Stegemann

08-06-2000: 2 VANDAAG, tv-progr. TROS: BEHANDELING PLEGERS ZEDEN-MISDRIJVEN KOEPELGEVANGENIS BREDA
A. Nicolaï, J. Frenken, R. Korthout, J. Kruit

01-11-1999: NOVA, tv-progr. NPS/VARA: ROEP OM MAATREGELEN TEGEN PEDOFIELEN
B. Korthals, J. Frenken

30-10-1999: HET LAGERHUIS, tv-progr. VARA: VERPLICHTE CHEMISCHE CASTRATIE VAN VERKRACHTERS
J. Frenken

27-10-1999: NETWERK, tv-progr. NCRV: PREVENTIE ZEDENMISDRIJVEN DOOR CHEMISCHE CASTRATIE
J. Frenken, A. Nicolaï

26-10-1999: DEBAT OP 5, radio-progr. RADIO 5: IS ER IN NEDERLAND VOLDOENDE AANDACHT VOOR DE BEHANDELING VAN ZEDEN-DELINQUENTEN?
J. Frenken, J. de Goeij

19-10-1999: MIDDAGEDITIE, tv.progr. NPS/VARA: GROEIENDE WEERSTAND IN WOONWIJKEN TEGEN VESTIGING EX-PLEGERS ZEDENMISDRIJVEN
J. Frenken

04-10-1999: BAREND & WITTEMAN, tv-progr. VARA: PEDOFILIE
J. Frenken, J. Hofte, L. Jansen van Jorksveld, J. van Witzenburg, H.J. Zomerdijk

25-08-1999: NETWERK, tv-progr. NCRV: DE BEHANDELING VAN PEDOSEKSUELE DELINQUENTEN
P.J. Biesheuvel, J. Frenken

27-06-1999: KRUISPUNT, tv-progr. KRO/RKK: SEKSUEEL MISBRUIK DOOR KINDEREN
J. Frenken, B. Rensen

12-01-1999: 2 VANDAAG, tv-progr. TROS: ZWEMBAD IN SOEST NEEMT MAATREGELEN TEGEN PEDOFILIE
P. Coppes, J. Frenken, P. ten Hove, A. van Raam, J. Schoormans

11-01-1999: ZEMBLA, tv-progr. NPS/VARA: PEDOSEKSUALITEIT GEEN BEZWAAR
J. Frenken


Zandvoortse affaire


15-07-1998: NOVA, tv-progr. NPS/VARA: KINDERPORNOGRAFIE VIA INTERNET
J. Frenken, C. Karman, M. Vervloesem, W. Wolters

11-06-1998: ZEMBLA, tv-progr. NPS/VARA: ZEDENZAKEN
D. van Beek, M. Boelrijk, P. Boerrigter, J. Frenken, B. Geux, J. Hendriks, H. Klein, J. Mulder, C. Vissers

30-01-1998: 2 VANDAAG, tv-progr. EO: OCHTEN’S BURGEMEESTER ZOMERDIJK BEDENKT VOORLOPIGE OPLOSSING MBT ONTUCHTZAAK
J. Frenken, C. van Ouwerkerk, H. J. Zomerdijk

09-09-1996: CATHERINE, tv-progr. RTL4: MIJN VERKRACHTER GEPAKT
J. Frenken

24-08-1996: NOVA, tv-progr. NPS/VARA: BELGISCHE ZEDENZAAK BREIDT ZICH UIT NAAR ANDERE LANDEN
J. Frenken, R. Landuyt, A. Rogge

21-10-1995: NOVA, tv-progr. NPS/VARA: SERIEVERKRACHTER IN UTRECHT
B. van Delden, J. Frenken, L. Mellink, R. Stekelenburg

20-10-1995: 2 VANDAAG, tv-progr. EO: VERKRACHTINGEN UTRECHT
J. Frenken, G. Stofferen

20-10-1994: VIA RIA, tv-progr. AVRO: NIEUWE WET OVER VERJARING VAN ZEDEN- OF INCESTDELICTEN
J. Frenken, M. Soutendijk, mr. Anke

14-10-1992: TIJDSEIN, tv-progr. EO: SEKS OP RECEPT
J. Frenken, W. Ploegstra, S. Stiefelhagen, C. Zijdeveld

17-01-1992: NADER TE BEPALEN, tv-progr. TROS: NIEUWE ONTWIKKELINGEN INCESTZAAK (MARIANNE VAN Z.) TE MAURIK
P. Bovens, J. Frenken, A. van Ravenshorst-Boulogne


krant - 1991 Frits Abrahams


15-05-1990: AKTUA, tv-progr. TROS: EMOTIES ROND PROCES DR. F.
A. Bijnoord, J. Frenken, G. Kemper, L. Spigt

14-05-1990: JOURNAAL-NOS: SOLIDARITEITSBIJEENKOMST EX-PATIËNTEN PSYCHIATER-DIRECTEUR DR. F.
A. Bijnoord, J. Frenken, D. Pessers

03-03-1990: RONDOM TIEN, tv-progr. NCRV: EROTIEK EN PORNO THUIS OP DE BUIS
W. Bezemer, dr. Bilo, M. Brons, B. Dorenbos, J. Frenken, v.d. Meyer

30-09-1988: JOURNAAL-NOS: ONDERZOEK NAAR SEKSUALITEIT EN HULPVERLENING DOOR HUISARTSEN
J. Frenken

23-09-1988: BRANDPUNT, tv-progr. KRO: ONTUCHT
J. Frenken, H.A.A. Mourits

11-09-1988: ACHTER HET NIEUWS, tv-progr. VARA: INCEST IS MOEILIJK TE BEWIJZEN EN TE VERVOLGEN
P.H. Doedens, J. Frenken, J. Peters, H.A.C. Smid


krant 1988


24-05-1988: RONDOM TIEN, tv-progr. NCRV: NIET WILLEN/KUNNEN VRIJEN
W. Bezemer, G. Bosch, L. Gooren, J. Frenken

19-10-1987: TELEVISIER, tv-progr. AVRO: KRITIEK OP DE HULPVERLENING AAN INCEST-SLACHTOFFERS
J. Frenken, J. Roten, J. van Westerlaak

13-10-1987: JOURNAAL-NOS: ONDERZOEK NAAR HULPVERLENING AAN INCESTSLACHTOFFERS
B. van Stolk, J. Frenken

13-06-1987: IN DE ROOIE HAAN, radio-progr. VARA: de affaire OUDE PEKELA
J. Frenken

07-04-1987: KENMERK, tv-progr. IKON: SEKSUEEL MISBRUIK DOOR HULPVERLENERS
W. Bezemer, W.H. Cence, I. v.d Craats, J. Frenken, A. Groen

24-02-1987: TELEVISIER, tv-progr. AVRO: SEKSUELE PROBLEMEN BIJ VOLWASSENEN
W. Bezemer, J. Frenken, J.M.W. Merkus, J.P.C. Moors, G.T. Roelofs, R. Westmeier (USA)

17-05-1986: BIJ KOOS, tv-progr. VARA: PRAATPROGRAMMA o.a. OVER INCEST EN DADERBEHANDELING
H. d’Ancona, J. Frenken, E. Terpstra

18-07-1985: NADER TE BEPALEN, radio-progr. NOS: over het VERSCHIJNSEL LIEFDE met stemfragmenten
J. Frenken, D. Haks, L. van Naerssen, L. v.d. Pol, Th. Sandfort, J. Schuyf, R. Tielman, P. Vennix, W. Zwanikken

22-09-1984: AKTUA, tv-progr. TROS: KINDERPORNO
J. Frenken, A. Koers, A. Kosto, K. Wilting

30-12-1983: JOURNAAL-NOS: ONDERZOEK NAAR GELUK IN HET HUWELIJK
J. Frenken

07-05-1983: TELEVISIER MAGAZINE, tv-progr. AVRO: INCEST
J. Frenken, G.T. Roelofs

13-12-1981: TIJDVERSCHIJNSELEN, tv-progr. VPRO: VROUWEN EN PORNOGRAFIE
A. Amsberg, J. Frenken, A. Kosto, Y. Quispel

17-01-1981: BRANDPUNT, tv-progr. KRO: SEKSUALITEIT IN HET HUWELIJK
J. Frenken

31-08-1978: HIER EN NU, tv-progr. NCRV: VROUWENENQUÊTE
H. d’Ancona, J. Frenken, G.A. Kooy, J. Kraaijeveld-Wouters

1978: EEN GROOT UUR U, tv-progr. VARA: PEDOFILIE
E. Brongersma, J. Frenken, A. Koers

22-10-1976: JOURNAAL-NOS: WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR SEKSUALITEIT
J. Frenken
krant - huwelijkspartners hebben er vaak weinig plezier in


10-02-1974: DIAGNOSE, tv-progr. NOS: WAT IS ER AAN DE HAND MET DE SEX?
o.a: T. van Duinhoven, P.J.F. Dupuis, C. van Emde Boas, I. Faberij, M. Floor, J. Frenken, G.A. Kooy, C. Straver, K. Trimbos, W. Verstappen, M. Zeldenrust-Noordanus